wymagania dotyczące

Definicja: Wykup lewarowany (LBO) to zakup przedsiębiorstwa wykorzystujący dużą kwotę długu lub pożyczonej gotówki na sfinansowanie przejęcia. Innymi słowy, ma to miejsce, gdy firma wykorzystała dużą ilość pożyczonych środków na ...
17 lutego 2021