stanów zjednoczonych

Czy Osama bin Laden jest właścicielem Citibank? David Mikkelson Roszczenie:Osama bin Laden jest właścicielem Citibank. Stan:fałszywy. Przykład:[zebrane w Internecie, 2001] Moja teściowa otrzymała list od firmy obsługującej karty kredytowe, w ...
Oświadczenia prawne z definicji muszą być zgodne z prawdą i dokładne zgodnie z Twoją najlepszą wiedzą. Oznacza to, że warto poprzeć wszelkie składane oświadczenia udokumentowanymi dowodami.
Nie obsługujemy już tej strony.
OCC ustanawia, reguluje i nadzoruje wszystkie banki krajowe i federalne stowarzyszenia oszczędnościowe, a także federalne oddziały i agencje banków zagranicznych. OCC jest niezależnym biurem Departamentu Skarbu USA.