Jak spłacę kredyt studencki i kiedy zostanie on umorzony

Jak spłacę kredyt studencki i kiedy zostanie on umorzony
16 października 2020

Od zapłaconych odsetek do spłaty długu: odpowiadamy na palące pytania dotyczące kredytów studenckich

Około 400 000 studentów przygotowuje się do rozpoczęcia studiów we wrześniu tego roku. Zdecydowana większość będzie zaciągać pożyczkę studencką, czy to na pokrycie czesnego, kosztów utrzymania, czy też na jedno i drugie.

Czesne wynosi obecnie 9250 GBP rocznie, a większość instytucji pobiera maksymalną kwotę. Studenci rozpoczynający naukę w tym roku mogą pożyczyć do 12010 funtów rocznie na pokrycie kosztów utrzymania, w zależności od tego, gdzie studiują i od dochodów rodziców.

Według think tanku Institute for Fiscal Studies, typowy absolwent opuści uniwersytet z długiem w wysokości około 50 000 funtów.

W teorii system pożyczek jest prosty. Absolwenci spłacają to, co są winni, wraz z odsetkami, z dochodu, który osiągną powyżej określonego progu. To, co nie zostanie spłacone w ciągu 30 lat, zostaje odpisane.

W praktyce jednak pożyczki są bardzo złożone. Telegraph Money podsumował wszystko, co musisz wiedzieć.

1. Sposób spłaty pożyczki

Począwszy od kwietnia po ukończeniu studiów, będziesz spłacać 9% kwoty, którą zarabiasz powyżej progu ustalonego przez rząd, który jest pobierany bezpośrednio z wynagrodzenia, chyba że jesteś samozatrudniony.

Dla obecnych absolwentów poziom ten wynosi 26 575 GBP przed opodatkowaniem w Anglii i Walii oraz 19 390 GBP w Szkocji i Irlandii Północnej. Od 6 kwietnia 2021 r. Zmienią się one na 27 295 GBP i 19895 GBP.

Progi zmieniają się przez większość lat. Jeśli wzrosną, zapłacisz mniej miesięcznie. Jeśli nie zarobisz więcej niż próg, nic nie zapłacisz.

Spłacane są jedynie pożyczki na czesne i pożyczki na utrzymanie. Granty, stypendia i stypendia nie.

2. 30-letnia granica

Zadłużenie studenckie różni się od innych długów, ponieważ wszystko, co pozostało po 30 latach (lub 25 w Irlandii Północnej), jest w obecnym systemie wymazywane. Jednak stopa spłaty i próg spłaty będą decydować o tym, ile zapłacisz w ciągu tych 30 lat.

Odsetki naliczone od pożyczki mogą stanowić różnicę między spłatą całości przed upływem 30 lat a pozostawieniem salda zadłużenia na końcu.

3. Jak działa stopa procentowa

Odsetki zaczynają się narastać, gdy po raz pierwszy zaciągasz pożyczkę, więc Twój dług rośnie na uniwersytecie.

Oprocentowanie działa w ruchomej skali. W przypadku Planu 2 waha się od RPI (wskaźnik cen detalicznych), miary wzrostu i spadku cen, do RPI plus 3 punkty procentowe. RPI wynosi obecnie 2,6 szt., Więc maksymalne odsetki, jakie można by pobrać, to 5,6 szt.

Skala jest podyktowana zarobkami. Osoby zarabiające poniżej odpowiedniego progu spłaty, czyli 26,575 GBP dla obecnych absolwentów, zostaną obciążone tylko kwotą RPI. Przestaje rosnąć, gdy zaczniesz zarabiać więcej niż 47.835 £, po czym jest ograniczony do RPI plus 3 punkty procentowe.

Stawka coroczna oparta jest na marcu RPI. Tegoroczne oprocentowanie kredytów studenckich, które wynosi od 2,6 do 5,6 procent, jest znacznie wyższe niż oprocentowanie kredytów hipotecznych lub oszczędności.

W przypadku pożyczek studenckich w ramach Planu 1, które mają studenci w Szkocji i Irlandii Północnej, płacisz również 9 procent od kwoty, jaką zarobisz powyżej progu. Obecnie jest to 19 390 funtów rocznie przed opodatkowaniem.

Oprocentowanie jest zwykle ustalane na podstawie najniższej z poniższych wartości: stopa RPI z marca tego samego roku lub stopa bazowa Banku Anglii plus jeden punkt procentowy. RPI wynosi obecnie 2,6 procent, a stopa bazowa Banku Anglii to 0,1 procent, więc obecne oprocentowanie kredytów studenckich w ramach Planu 1 wynosi 1,1 procent.

Jedną z dziwactw, o których należy pamiętać, jest to, że podczas studiów zostaniesz obciążony maksymalną stopą procentową.

4. Stopa procentowa może mieć znaczenie

Ktoś, kto ma 60 000 funtów długu i niskie wynagrodzenie, prawdopodobnie nie spłaci pożyczki w ciągu 30 lat, niezależnie od oprocentowania. Dla tych osób stopa spłaty i próg spłaty są głównymi problemami.

Jednak nie dotyczy to wszystkich. Jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że spłacisz pożyczkę w ciągu 30 lat, zmienna stopa procentowa może znacznie wydłużyć czas jej spłaty, zwiększając całkowity koszt długu.

5. Zadłużenie studenckie może mieć wpływ na uzyskanie kredytu hipotecznego

Twój dług studencki nie wpłynie na twoją zdolność kredytową, ale pożyczkodawcy hipoteczni muszą wziąć pod uwagę twoje spłaty pożyczki studenckiej podczas testów przystępności.

Oznacza to, że dług studencki może negatywnie wpłynąć na twoją zdolność do zakupu domu.

6. Zauważysz płatności

Spłaty pożyczki studenckiej są pobierane z wypłaty przed jej otrzymaniem, podobnie jak podatek dochodowy i ubezpieczenie społeczne.

Wielu uważa, że ​​oznacza to, że nie zauważą wypływu gotówki. Jednak stanie się to bardzo jasne za każdym razem, gdy otrzymasz podwyżkę.

Powiedzmy, że zarabiasz 25 725 £ i otrzymujesz podwyżkę do 30 725 £. W oparciu o obecną stopę spłaty, 9 procent z tych 5000 funtów zostanie przeznaczone na kredyt studencki, plus 20 procent na podatek dochodowy i 12 procent na ubezpieczenie społeczne.

Bez spłaty kredytu studenckiego pozostanie ci 3400 funtów podwyżki po opodatkowaniu. Po dokonaniu płatności zostanie Ci 2950 GBP.

W wyższym przedziale podatkowym połączenie 40-procentowego podatku dochodowego, 2-procentowego ubezpieczenia społecznego i 9-procentowego kredytu studenckiego podnosi efektywną stawkę podatkową do 51 procent od każdego zarobionego funta powyżej progu 50 000 funtów.

7. Wczesne płatności mogą zaoszczędzić tysiące lub kosztować tysiące

Jeśli masz zamiar spłacić swoją pożyczkę i dokonasz wcześniejszych spłat, możesz zaoszczędzić tysiące dzięki zmniejszeniu kwoty odsetek.

Jeśli jednak jest mało prawdopodobne, że go spłacisz, a dokonasz dodatkowych płatności, wyrzucisz pieniądze w błoto.

Trudność polega na tym, że nikt nie wie, ile zarobią na swojej karierze, ani jakie mogą być przyszłe zmiany w systemie pożyczkowym.

Absolwenci o niższych dochodach raczej nie zwrócą całej kwoty, zanim zostanie ona umorzona po 30 latach, więc oni lub ich rodziny straciliby, płacąc z góry.

Jednak w przypadku osób lepiej zarabiających oszczędności wynikające z opłacania czesnego z góry mogą być znaczne.

Weźmy absolwenta, który zyskuje zatrudnienie za początkową pensję w wysokości 35 000 funtów, zwiększającą się każdego roku o 4 procent powyżej inflacji.

Roczne czesne, plus pożyczki na utrzymanie w wysokości 8.340 funtów rocznie, kosztowałyby 53.000 funtów płaconych po ukończeniu szkoły, w porównaniu do spłacania 96.000 funtów stopniowo przez 30 lat, co oznacza oszczędność w wysokości 32,500 funtów.