Jak naprawić kredyt po „odpisaniu” przez pożyczkodawcę

Category: Twojej Zdolności
17 lutego 2021

Jeśli w pewnym momencie życia doświadczyłeś trudności finansowych, które uniemożliwiły Ci spłatę należności pożyczkodawcy – po pewnym czasie możliwe, że pożyczkodawca „spłacił konto. Będziesz musiał popracować nad naprawą kredytu po spłaceniu konta.

Co to jest odpis od wierzyciela?

Kiedy wierzyciel uważa, że ​​konto jest w stanie umorzenia, zasadniczo traktuje dług jako nieściągalny na tak późnym etapie gry. Szanse konsumenta na spłatę całkowitego zadłużenia są nikłe. W tym momencie wierzyciel obciąży konto, co oznacza, że ​​odpisze dług na własne cele podatkowe i zażąda straty.

Chociaż dług może zniknąć w oczach wierzyciela, jeśli chodzi o windykację, dług, który zaciągnąłeś u wierzyciela, nadal podlega prawom ściągnięcia, pod warunkiem, że dług jest nadal ważny. W tym momencie wierzyciel zwróci się o pomoc do windykatora w celu wyegzekwowania długu.

Na nieszczęście dla konsumenta, w raporcie kredytowym pojawi się status spłacenia, co jest złą wiadomością, jeśli chcesz ubiegać się o finansowanie w ciągu najbliższych siedmiu lat. Chodzi o gorszą ocenę, jaką możesz uzyskać w swoim raporcie kredytowym, a pożyczkodawcy nie życzą sobie twojej niezdolności do spłaty zobowiązań finansowych, które są tak daleko przeterminowane. Zostaniesz odnotowany jako ryzyko kredytowe i przez wiele lat będziesz mieć trudności z uzyskaniem kredytu.

Jak sobie radzić z odpisem

W idealnym przypadku wszyscy konsumenci powinni starać się naprawić swój kredyt przed zgłoszeniem obciążenia biurom kredytowym. W Twoim najlepszym interesie jest zażądanie kopii raportów kredytowych i sprawdzenie, na czym stoisz. Podejmij wszelkie próby negocjowania sald, które jesteś winien, aby uzyskać aktualne informacje z wierzycielami, zanim zostaniesz wysłany do windykacji. Wielu wierzycieli będzie skłonnych zaciągnąć mniejsze kwoty w celu uregulowania długu. Oceny w raporcie kredytowym nie będą świetne, ale rozliczone konto wygląda lepiej dla pożyczkodawców niż nic nie robienie.

Jeśli sprawdziłeś swoje raporty kredytowe i odkryłeś, że konto zostało nieumyślnie zgłoszone jako będące w stanie spłaty, ważne jest, abyś zakwestionował pozycję z biurami sprawozdawczości kredytowej, a także z wierzycielem lub agencją windykacyjną, aby usunąć przedmiot tak szybko, jak to możliwe. Naprawienie niedokładnych informacji w raporcie kredytowym może znacznie poprawić trzycyfrową zdolność kredytową, szczególnie w przypadku konta odpisowego. Ponieważ agencje sporządzające sprawozdania kredytowe są podatne na błędy ludzkie, zawsze rozsądnie jest regularnie sprawdzać raporty pod kątem takich błędów.

Jeśli rozliczenie jest prawidłowe, nie ma możliwości usunięcia znaku z raportu kredytowego, nawet jeśli po fakcie podejmiesz próbę spłaty lub uregulowania długu. To znak, który obniży twoją zdolność kredytową i przedstawi cię jako ryzyko kredytowe dla przyszłego finansowania. Jeśli masz więcej niż jednego wierzyciela zgłaszającego odpis, bardzo ważne jest, abyś nadal próbował poprawić swoją zdolność kredytową i naprawić historię kredytową pod każdym innym względem. Siedem lat to dużo czasu na czekanie na złe wieści kredytowe, więc bądź proaktywny w zakresie monitorowania kredytu i działań naprawczych.

Czynności związane z naprawą kredytu po odliczeniu

Najpierw zdobądź kopię raportu kredytowego, aby zobaczyć konto i sposób, w jaki jest wymienione w raporcie kredytowym. Zobacz, ile nadal jesteś winien na koncie, a jaka część jest wymieniona jako „przeterminowana.

Czy możesz teraz w pełni opłacić konto? Jeśli tak, skontaktuj się z wierzycielem i dowiedz się, jak dokonać płatności i jak długo zanim informacje zostaną poprawione w raporcie kredytowym.

Jeśli nie masz wystarczających środków, aby w całości opłacić konto, skontaktuj się z pożyczkodawcą lub firmą windykacyjną obsługującą konto i dowiedz się, jakie masz możliwości. Czasami akceptują plan płatności w celu spłaty stanu konta, którego dotyczy spłata; innym razem wymagają płatności ryczałtowej. Jeśli akceptują płatności, zapytaj, czy zaktualizują również konto w raporcie kredytowym, aby pokazać, że dokonujesz płatności. To wskazywałoby innym firmom przeglądającym Twój raport kredytowy, że spłacasz ten dług – chociaż Twoja ocena kredytowa prawdopodobnie nie poprawi się, dopóki konto nie zostanie w pełni spłacone.

Rozliczenie rachunku odpisowego

W przypadku kont z dużymi saldami, które zostały spłacone, warto rozważyć „uregulowanie zadłużenia u pożyczkodawcy. Czasami możesz dokonać ustaleń, aby rozliczyć konto na znacznie mniejszą kwotę, niż faktycznie jesteś winna. Możesz rozważyć tę drogę, jeśli nie jesteś w stanie wymyślić pełnej kwoty na spłatę konta, ponieważ szkoda dla Twojej zdolności kredytowej została już wyrządzona. Zwykle spłata zadłużenia obniży twoją zdolność kredytową, ale ponieważ konto jest już w stanie spłaty, uregulowanie konta za kwotę niższą niż jesteś winien nie zaszkodzi jeszcze bardziej twojej zdolności kredytowej – co czyni go rozsądną opcją na rozpoczęcie kredytu naprawa po spłaceniu konta.

Możesz oczekiwać, że większość pożyczkodawców przyjmie 70 centów za każdego zadłużonego dolara; a może nawet 50 centów za dolara w formie ugody. Jeśli zgadzają się na proponowaną przez Ciebie kwotę rozliczenia, otrzymaj ją na piśmie wraz z adnotacją, że zaktualizują Twoje raporty kredytowe, aby pokazać, że konto jest rozliczone, opłacone zgodnie z ustaleniami. Po załatwieniu tej płatności rozliczeniowej i zaktualizowaniu raportu kredytowego – zaczniesz widzieć poprawę swojej zdolności kredytowej, gdy będziesz dokonywać innych płatności na czas.