Co to jest zmienna stopa procentowa i co to oznacza dla zadłużenia karty kredytowej

Category: Kredytowej Jest
17 lutego 2021

Zmienna stopa procentowa może z czasem rosnąć lub spadać, powodując wzrost i spadek kosztu pożyczki.

W przeciwieństwie do stałej stopy procentowej, która pozostaje stała, zmienna stopa procentowa może zmieniać się w czasie. Większość kart kredytowych ma zmienne stopy procentowe powiązane z główną stopą procentową w USA lub podobną wartością odniesienia. Oto pełna definicja zmiennej stopy procentowej, jej wpływu na zadłużenie na karcie kredytowej i całkowite uniknięcie odsetek od karty kredytowej.

Co to jest zmienna stopa procentowa?

Mówiąc najprościej, zmienna stopa procentowa to stopa procentowa, która może się zmieniać w czasie. Zmienne stopy procentowe są na ogół powiązane z indeksem bazowym, takim jak główna stopa procentowa USA. Zmienna APR jest podobną koncepcją, chociaż RRSO może być nieco wyższa niż stopa procentowa, ponieważ obejmuje odsetki i opłaty bezpośrednio związane z pożyczeniem pieniędzy.

Zmienna stopa procentowa może się zmieniać w czasie. Źródło obrazu: Getty Images.

Jeśli indeks bazowy zmiennej stopy procentowej wzrośnie, stopa wzrośnie. I odwrotnie, jeśli indeks spadnie, kurs spadnie.

Ponieważ zazwyczaj pożyczanie pieniędzy na karcie kredytowej nie wiąże się z żadnymi opłatami, terminy „stopa procentowa i „APR mogą być używane zamiennie w przypadku odsetek na karcie kredytowej.

Jak zmieniają się oprocentowanie kart kredytowych

Zdecydowana większość kart kredytowych wykorzystuje zmienne stopy procentowe. Na przykład jedna z kart kredytowych w moim portfelu ma teraz stopę procentową, która różni się w zależności od podstawowej stopy procentowej w USA plus 14,49%. W chwili, gdy to piszę, główna stopa procentowa w Stanach Zjednoczonych wynosi 4,25%, więc moje obecne oprocentowanie dla tej karty kredytowej wynosi 18,74%.

Ponieważ jest tak często używany jako punkt odniesienia dla oprocentowania karty kredytowej, dobrym pomysłem jest zrozumienie niektórych podstawowych zasad podstawowej stopy procentowej w USA. Krótko mówiąc, podstawowa stopa procentowa to powszechna, krótkoterminowa stopa procentowa, która służy jako podstawa do wyceny różnych produktów pożyczkowych. Podstawowa stopa procentowa w USA jest bezpośrednio zależna od stopy funduszy federalnych, czyli stopy procentowej ustalonej przez Rezerwę Federalną i która może być dostosowywana w czasie.

Obecna podstawowa stopa procentowa w USA 4,25% opiera się na docelowej stopie funduszy federalnych wynoszącej 1,00% -1,25%. Ogólna zasada jest taka, że ​​główna stopa procentowa w USA jest o 3 punkty procentowe wyższa niż górna granica stopy docelowej, więc gdyby Fed podniósł docelową stopę funduszy federalnych do 1,25–1,50% na następnym posiedzeniu, przełożyłoby się to do podstawowej stopy procentowej w USA na poziomie 4,50%, co skutkowałoby również wzrostem stóp procentowych kart kredytowych powiązanych z główną stopą procentową o 0,25%.

Jak naliczane są odsetki od Twojej karty kredytowej

Wydawcy kart kredytowych zazwyczaj co miesiąc obliczają Twoje odsetki przy użyciu metody średniego salda dziennego.

Po pierwsze, wystawca karty kredytowej określa Twoją dzienną okresową stopę procentową (DPR) lub stopę procentową, którą płacisz każdego dnia, biorąc bieżącą zmienną stopę procentową i dzieląc przez 365, zwykle w zaokrągleniu do najbliższej 10000 części punktu procentowego (cztery miejsc). Posługując się moją kartą kredytową, na przykład z bieżącym RRSO wynoszącym 18,74%, przekłada się to na DPR w wysokości 0,0513%.

Następnie wystawca karty kredytowej określa średnie saldo dzienne, które jest obliczane poprzez zsumowanie sald każdego dnia cyklu rozliczeniowego i podzielenie przez całkowitą liczbę dni. W uproszczeniu, jeśli cykl rozliczeniowy trwał 30 dni, a saldo zerowe przez 15 dni i saldo 1000 USD przez kolejne 15 dni, średnie saldo dzienne podczas cyklu rozliczeniowego wynosi 500 USD.

Wreszcie, Twoja dzienna stawka okresowa jest mnożona przez liczbę dni w cyklu rozliczeniowym, a następnie mnożona przez średnie saldo dzienne w celu obliczenia miesięcznych odsetek lub opłaty finansowej.

Przykład tego, jak podwyżki stóp mogą wpłynąć na oprocentowanie karty kredytowej

Aby zilustrować, jak zmienne stopy procentowe mogą wpływać na konsumentów, weź pod uwagę, że według raportu ValuePenguin z 2016 r. Średni zadłużenie na karcie kredytowej dla gospodarstw domowych posiadających saldo wynosi nieco ponad 16 000 USD.

Powiedzmy więc, że jesteś przeciętnym gospodarstwem domowym z bilansem i Twoja ogólna stopa procentowa wynosi obecnie 15,99%. W 30-dniowym cyklu rozliczeniowym oznacza to, że zapłacisz około 210 USD odsetek.

Jeśli jednak Rezerwa Federalna zdecyduje się podnieść stopy o ćwierć punktu, ponieważ oprocentowanie Twojej karty kredytowej jest najprawdopodobniej zmienne i powiązane z główną stopą w USA, Twoja stopa procentowa wzrośnie do 16,24%. Przekłada się to na odsetki w wysokości około 214 USD od przenoszonego długu w wysokości 16 000 USD. Nie wydaje się to dużo, ale weź pod uwagę, że przekłada się to na prawie 50 USD rocznie, które można zamiast tego zastosować do salda.

Ponadto, jeśli stopa funduszy federalnych wzrośnie do, powiedzmy, 3%, w ciągu następnych kilku lat, jak przewidywało wielu ekspertów, oznaczałoby to wzrost o 1,75% w stosunku do aktualnej stopy procentowej, który zostałby przeniesiony na Ciebie jako konsumenta. W naszym przykładzie oznaczałoby to, że gospodarstwo domowe z saldem na karcie kredytowej w wysokości 16 000 USD zapłaci teraz 233 USD miesięcznie odsetek – czyli około 175 USD rocznie więcej niż teraz.

Dobra wiadomość: możesz uniknąć płacenia odsetek od zadłużenia karty kredytowej

Na szczęście dla Ciebie jako konsumenta, konkurencja w branży kart kredytowych nigdy nie była większa, co zaowocowało jednymi z najlepszych ofert kart kredytowych, jakie kiedykolwiek widzieliśmy.

Wiele z tych ofert ma formę promocji początkowych o wartości 0% RRSO i chociaż dokładne oferowane warunki zmieniają się od czasu do czasu, można znaleźć 0% początkowej RRSO dla maksymalnie 21 cykli rozliczeniowych w chwili pisania tego tekstu. Jeśli jesteś zainteresowany, sprawdź naszą aktualną listę najlepszych ofert 0% wstępnej APR obecnie dostępnych na rynku.

Nie zniechęcaj się również, jeśli nie masz doskonałego kredytu. Wiele ofert początkowych APR w wysokości 0% jest dostępnych dla konsumentów, którzy mają „dobry kredyt, co jest ogólnie uważane za wynik FICO w wysokości 600 lub więcej.

Wreszcie, jeśli masz znaczną kwotę zadłużenia na karcie kredytowej i wolisz, aby płatności były naliczane na poczet kapitału, a nie na odsetki, wiele ofert początkowej RRSO w wysokości 0% dotyczy również przenoszonych sald. W rzeczywistości istnieje kilka doskonałych ofert wprowadzających specjalnie zaprojektowanych dla transferów salda, w tym 0% początkowych APR, a także w niektórych przypadkach zwolnienia z opłaty za transfer salda.

Najważniejsze jest to, że gdy pożyczkodawcy konkurują ze sobą, co robią obecnie dość intensywnie, stwarza to możliwości dla doświadczonych konsumentów. Jeśli masz dość wysokich odsetek od zadłużenia karty kredytowej lub chcesz uniknąć płacenia odsetek w przyszłości, teraz może być dobry moment, aby to wykorzystać.