Co to jest okres prolongaty karty kredytowej?

Category: Jeśli Możesz
17 lutego 2021

„Okres prolongaty karty kredytowej to czas między końcem cyklu rozliczeniowego a terminem płatności, chociaż jest to nieco bardziej skomplikowane.

Zasadniczo to okno, zwykle około 25 dni, umożliwia dokonanie płatności za zakupy z poprzedniego miesiąca bez naliczania odsetek od tych pozycji.

Tak więc termin płatności, jak podano na wyciągu, to dzień, w którym kończy się okres karencji, po czym zaczniesz naliczać odsetki od każdej niezapłaconej części salda, jeśli RRSO Twojej karty kredytowej przekracza 0%.

Ale jeśli zazwyczaj przenosisz saldo na karcie kredytowej z miesiąca na miesiąc i nie płacisz w całości za zakupy, w niektórych przypadkach ten okres karencji zostaje ostatecznie anulowany.

Przyjrzyjmy się różnym typom okresów prolongaty karty kredytowej, aby zilustrować ten punkt:

Pełny okres prolongaty karty kredytowej

Ten rodzaj okresu karencji umożliwia przeniesienie salda z poprzednich miesięcy i nadal unikanie odsetek od zakupów dokonanych w ostatnim cyklu rozliczeniowym, zakładając, że spłacisz je w całości w ciągu 25 dni. Nadal będziesz obciążany odsetkami od przeniesionej części, ale nowe zakupy opłacone w okresie karencji odpowiadającym najnowszemu cyklowi rozliczeniowemu będą wolne od odsetek.

Mówiąc językiem wydawcy karty kredytowej, pełny okres karencji będzie oznaczony jako „średnie saldo dzienne z wyłączeniem nowych zakupów, co oznacza, że ​​wszelkie saldo przeniesione z poprzednich cykli rozliczeniowych powoduje naliczenie odsetek w postaci średniego salda dziennego, przy czym nowe zakupy są wyłączone z tego obliczenia. * Nowe zakupy to te, które są częścią ostatniego cyklu rozliczeniowego.

Standardowy okres prolongaty karty kredytowej

Niestety powyższa formuła jest dość rzadka, ponieważ większość wydawców kart kredytowych pobiera odsetki od wszystkich nowych zakupów natychmiast, jeśli masz poprzednie zaległe saldo. Ale jeśli co miesiąc płacisz w całości swoją kartę kredytową, będzie to nadal działać jak pełny okres karencji. Nie zapłacisz żadnych odsetek, jeśli dokonasz pełnej spłaty salda wyciągu w wyznaczonym co miesiąc okresie karencji.

Mówiąc o wydawcach kredytów, standardowy okres karencji jest określany jako „średnie saldo dzienne obejmujące nowe zakupy, co oznacza, że ​​salda przeniesione z poprzednich miesięcy, a także nowe zakupy są oprocentowane w oparciu o model obliczania średniego dziennego salda. W takim przypadku wszelkie zaległe saldo z poprzedniego cyklu rozliczeniowego zasadniczo wyeliminuje okres karencji, ponieważ wszelkie nowe opłaty są naliczane natychmiast.

Innymi słowy, nie przenoś niewielkiej kwoty z poprzedniego cyklu rozliczeniowego, jeśli możesz ją w całości spłacić. W przeciwnym razie zostaniesz obciążony odsetkami za wszystkie zakupy dokonane w następnym okresie rozliczeniowym, co jest ogromną stratą pieniędzy.

Brak okresu prolongaty karty kredytowej

Są również sytuacje, w których nie ma żadnego okresu karencji. Zwykle pożyczki gotówkowe na kartę kredytową i czeki nie mają okresu karencji, w związku z czym odsetki zaczynają być naliczane w momencie wypłaty środków! To może szybko stać się drogie. Zakłada się, że RRSO jest powyżej 0%.

Przyjmuje się zasadę, że najlepiej co miesiąc spłacać w całości swoją kartę kredytową lub przelać saldo na kartę kredytową 0% RRSO, jeśli nie możesz tego zrobić.

I nigdy nie zakładaj, że masz okres karencji obejmujący wszystkie Twoje zakupy. Możesz być niemile zaskoczony wysokimi opłatami finansowymi. Jeśli nie masz pewności, jaki rodzaj karencji ma zastosowanie do Twojej karty kredytowej, skontaktuj się z obsługą klienta i poproś o bardzo jasne wyjaśnienie.