Co to jest limit kredytowy i jak wpływa na Twoje wyniki kredytowe?

Category: Nową Kartę
17 lutego 2021

Zaciągając tradycyjną pożyczkę ratalną, pożyczkodawca z góry decyduje, ile pieniędzy Ci pożyczy. Następnie spłacasz pożyczkę, zazwyczaj według stałej stopy procentowej przez określony czas.

Z drugiej strony karty kredytowe działają zupełnie inaczej. Za pomocą konta karty kredytowej możesz pożyczać pieniądze, spłacać saldo i ponownie pożyczać. Płucz i powtarzaj proces tak często, jak chcesz, pod warunkiem, że Twoje konto pozostanie otwarte i ma dobrą opinię.

Oczywiście, chociaż karty kredytowe oferują możliwość elastycznego zaciągania pożyczek, na Twoim koncie będą obowiązywały pewne ograniczenia. Jednym z takich ograniczeń, z którym powinieneś się zapoznać, jest limit kredytowy .

Definicja limitu kredytowego

Najprostszy sposób zdefiniowania limitu kredytowego jest następujący: Limit kredytu to maksymalna kwota, jaką pożyczkodawca lub wystawca karty kredytowej pozwoli Ci pożyczyć na Twoim koncie.

Kiedy używasz karty kredytowej do zakupu, wykorzystujesz część swojego limitu kredytowego (czasami nazywanego linią kredytową). Saldo Twojego konta rośnie, a jednocześnie zmniejsza się dostępny kredyt.

Jeśli obciążasz maksymalną kwotą kredytu, jaką możesz pożyczyć (czyli limitem kredytu), zazwyczaj musisz dokonać płatności, zanim wystawca karty zezwoli Ci na użycie karty do dodatkowych zakupów.

 • Limit kredytu na koncie: 5000 USD
 • Łączne opłaty miesięczne: 5000 USD
 • Zaktualizowany dostępny kredyt: 0 USD
 • Płatność kartą kredytową: 2500 USD
 • Zaktualizowany dostępny kredyt dla nowych opłat: 2500 USD

W tym przykładzie masz linię kredytową w wysokości 5000 USD i wykorzystujesz całość na zakupy. Następnie dokonujesz płatności za połowę salda, co pozostawia połowę całkowitego limitu kredytowego dostępnego na nowe zakupy.

Najlepiej byłoby, gdybyś co miesiąc spłacał w całości saldo karty kredytowej (jeśli jeszcze tego nie robisz). Przestrzeganie tej praktycznej zasady powinno pomóc w zapewnieniu pełnego limitu kredytowego na nowe opłaty w nadchodzącym miesiącu.

Wskazówka poufna

Spłata całego salda karty kredytowej co miesiąc nie tylko zwalnia linię kredytową. Jest to również sprytne posunięcie dla twoich ocen kredytowych i może w końcu zaoszczędzić pieniądze na drogich opłatach odsetkowych.

Rodzaje kont z limitami kredytowymi

Prawdopodobnie myślisz o limitach kredytowych jako powiązanych z kontami kart kredytowych. Jednak inne odnawialne linie kredytowe zwykle obejmują również maksymalne limity kredytowe, takie jak:

 • Detaliczne karty kredytowe (np. Karty gazowe, karty domów towarowych itp.)
 • Linie kredytowe pod kapitał własny (HELOC)
 • Biznesowe linie kredytowe

Warto zauważyć, że karty kredytowe i karty sklepów detalicznych będą zwykle uwzględniane w współczynniku obrotowego wykorzystania. Z drugiej strony HELOC lub linia kredytowa generalnie nie są brane pod uwagę w modelach scoringowych w odnawialnym pomiarze wykorzystania.

Tłumaczenie: Wysokie wykorzystanie limitów kredytowych w HELOCs i liniach biznesowych prawdopodobnie będzie miało niewielki wpływ na Twoje wyniki kredytowe.

Wskazówka poufna

Karty obciążeniowe (konta, które zwykle wymagają pełnej spłaty salda każdego miesiąca) nie mają ogólnie ustawionego limitu wydatków. Zamiast tego karty obciążeniowe mają „niepublikowany maksymalny limit wydatków oparty na takich czynnikach, jak zdolność kredytowa, dochód i nawyki związane z wydatkami.

Rodzaje limitów kredytowych karty kredytowej

Jeśli chodzi w szczególności o karty kredytowe, na Twoim koncie mogą obowiązywać różne maksymalne progi kredytowania dla różnych rodzajów działalności. Na przykład, jeśli Twój ogólny limit kredytu wynosi 22 000 USD, możesz zobaczyć następujące ograniczenia na swoim koncie:

 • Limit kredytu na zakup: 22 000 USD
 • Limit kredytu za przelew salda: 22 000 USD (minus opłaty za przelew salda)
 • Limit kredytu gotówkowego w formie zaliczki: 8800 USD

Twój limit zaliczki gotówkowej jest zwykle mniejszy niż ogólny limit kredytowy. Nie oznacza to jednak dodatkowej kwoty, którą można pożyczyć na większości kont kart kredytowych.

Nie możesz na przykład przekroczyć maksymalnego limitu kredytowego wynoszącego 22 000 USD na zakupy oraz uzyskać dostępu do kolejnych 8800 USD za pośrednictwem zaliczki gotówkowej. Twój ogólny limit kredytowy jest zmniejszany niezależnie od tego, czy dokonujesz zakupu, żądasz przelewu salda czy korzystasz z funkcji zaliczki gotówkowej na koncie. Wszystko pochodzi z tej samej puli.

Przeczytaj więcej Jak działa płatność kartą kredytową: zrozumienie wyciągu z karty kredytowej

W jaki sposób określa się limity kredytowe?

Według Experian średni limit na kartach kredytowych w ostatnim kwartale 2018 roku wyniósł 20265 dolarów. Oczywiście nie jest to gwarancja, jaki limit kredytowy zostanie Ci przyznany, jeśli zdecydujesz się ubiegać o nową kartę. Każdy pożyczkodawca ma swoje własne, indywidualne kryteria, według których określa, jaką kwotę kredytu udzielić klientom.

Dokładna metoda stosowana przez pożyczkodawcę do ustalania limitów kredytowych jest prawnie zastrzeżona. Nie będziesz więc w stanie skłonić pożyczkodawcy do ujawnienia wszystkich swoich tajemnic, jeśli chodzi o ustalanie limitu kredytowego.

Oto lista niektórych czynników, które mogą być brane pod uwagę przy ustalaniu limitu kredytu:

 • Oceny kredytowe
 • Długość historii kredytowej
 • Dochód
 • Istniejące zobowiązania dłużne
 • Całość gospodarki narodowej

Tak więc, chociaż twoje limity kredytowe są w dużej mierze określane przez twoje własne zachowanie, siły zewnętrzne, takie jak gospodarka narodowa, również mogą odgrywać rolę.

Jeśli masz dobry kredyt, masz większe szanse na uzyskanie nowej karty kredytowej z wyższym limitem (i niższymi stopami procentowymi). Jeśli masz zły kredyt lub uczciwy kredyt, szanse na zdobycie wysokiego limitu mogą nie być na Twoją korzyść.

Przeczytaj więcej Jak zwiększyć limit kredytu (to łatwiejsze niż myślisz!)

Dlaczego Twój limit kredytowy ma znaczenie

Oprócz dyktowania, jaką kwotę możesz obciążać na koncie, limit karty kredytowej ma znaczenie ze względu na wpływ, jaki może mieć na Twoje wyniki kredytowe. Jak wspomniano powyżej, współczynnik wykorzystania rotacji jest czynnikiem, który wpływa na wyniki kredytowe.

To nie jest mały czynnik: 30% twoich ocen kredytowych FICO w dużej mierze (choć nie całkowicie) opiera się na odnawialnym wykorzystaniu.

Kiedy masz niższe limity kredytowe, łatwiej jest nadużywać rachunków kart kredytowych. Jeśli twoje raporty kredytowe pokazują wyższy procent wykorzystania, może to obniżyć twoje wyniki kredytowe.

Chcesz zarabiać i utrzymywać dobre wyniki kredytowe? Utrzymanie niskiego współczynnika wykorzystania rotacji jest kluczem do sukcesu.

Ogólnie rzecz biorąc, im niższe obrotowe wykorzystanie, tym lepsze wyniki kredytowe (z jednym wyjątkiem).

Zapoznaj się z poniższymi dwoma przykładami wykorzystania karty kredytowej, aby zrozumieć, w jaki sposób niski limit kredytowy może być niekorzystny, jeśli chodzi o Twoje wyniki kredytowe.

Przykład 1

Limit kredytu Bilans konta Wykorzystanie kredytu
500 $ 500 $ 100%

Przykład 2

Limit kredytu Bilans konta Wykorzystanie kredytu
5000 $ 500 $ 10%

Jak widać, jedyną liczbą, która zmieniła się między przykładem 1 a przykładem 2, był limit kredytu. Niski limit w pierwszej tabeli spowodował przekroczenie limitu konta. Tymczasem karta kredytowa z wysokim limitem w drugiej tabeli skutkowała znacznie niższym współczynnikiem wykorzystania odnawialnego.

Jeśli korzystasz z bezpłatnego narzędzia do szacowania wyniku kredytowego z myFICO, osoba z przykładu 1 może mieć ocenę kredytową 615–665 (w zależności od czynników, które wybierzesz dla pozostałej części raportu). Jednak osoba z przykładu 2 miałaby szacunkową zdolność kredytową na poziomie 710–760 (wybierając te same czynniki, co poprzednio).

To wzrost o 95 punktów, wynikający jedynie z wyższego limitu kredytowego na karcie kredytowej.

Oczywiście to tylko przykład. Zmniejszenie wykorzystania kredytu ze 100% do 10% przy wysokim limicie kredytu nie gwarantuje, że zobaczysz takie same wyniki. Każdy raport kredytowy jest inny, prawie jak odcisk palca.

Niemniej jednak ten hipotetyczny przykład powinien pokazać, jak potężny może być Twój limit kredytowy, jeśli chodzi o Twoje wyniki. Jest to również silny argument przemawiający za żądaniem podwyższenia limitu kredytowego na kartach z niższym limitem, jeśli uważasz, że możesz się zakwalifikować.

Powiązany post

Jak procent wykorzystania kredytu wpływa na moją zdolność kredytową?

Co się stanie, jeśli przekroczysz swój limit kredytowy?

Z poprzedniego przykładu prawdopodobnie już możesz się domyślić, że przekroczenie limitu kredytu nie jest dobrym posunięciem. Gdy przekroczysz swój limit kredytowy, wskaźnik wykorzystania odnawialnego wzrośnie do ponad 100%.

Często wystawca Twojej karty kredytowej po prostu odrzuca Twoją transakcję, jeśli spróbujesz obciążyć konto kwotą wyższą niż dostępny limit kredytowy. Jednak nie zawsze jest to prawda. Chociaż przekroczenie limitu kredytu nigdy nie jest rozsądne, w pewnych okolicznościach jest to możliwe .

 • Wydawca karty może zezwolić na przekroczenie limitu kredytowego, jeśli wyrazisz zgodę na objęcie ochroną przed przekroczeniem limitu. Decydując się, zgadzasz się uiścić opłatę, jeśli wystawca karty pokryje w Twoim imieniu opłatę za przekroczenie limitu. (Uwaga: przed wejściem w życie ustawy CARD z 2009 r. Opłaty za przekroczenie limitu mogły być naliczane bez Twojej zgody).
 • Możesz przekroczyć limit kredytu, jeśli zbliżasz się do limitu, a kilka oczekujących transakcji trafi na Twoje konto jednocześnie. Transakcje mogą zostać zaksięgowane na wyższe kwoty, niż początkowo autoryzował wystawca karty. Na przykład stacja benzynowa może autoryzować opłatę w wysokości 1 dolara, ale ostateczny zakup będzie miał wyższą kwotę.

Niezależnie od tego, czy firma obsługująca Twoją kartę kredytową zezwala na przekroczenie limitu kredytowego, czy nie, zdecydowanie chcesz tego uniknąć. Kiedy przekroczysz swój limit kredytowy, możesz wywołać reakcję łańcuchową negatywnych konsekwencji.

 • Wydawca Twojej karty może dodać do Twojego konta opłatę za przekroczenie limitu (jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie pokrycia przekraczającego limit).
 • Wydawca Twojej karty może zmniejszyć Twój limit kredytowy.
 • Oprocentowanie Twojego konta może wzrosnąć.
 • Wydawca Twojej karty może całkowicie zamknąć Twoje konto, jeśli zwykle przekroczysz swój limit kredytowy.
 • Saldo, które jest wyższe niż limit kredytu, może negatywnie wpłynąć na Twoje wyniki kredytowe.
 • Inni wydawcy kart mogą zobaczyć Twój stan przekroczenia limitu, gdy Twój kredyt jest sprawdzany pod kątem miesięcznego utrzymania konta. Ci wydawcy kart mogą zamknąć lub zmienić warunki na innych niepowiązanych rachunkach kart kredytowych w wyniku wyższego ryzyka kredytowego.

Przeczytaj więcej Jak zbudować kredyt za pomocą kart kredytowych: ostateczny przewodnik

Końcowe przemyślenia

Zrozumienie, jak działają limity kredytowe i jak mogą wpływać na wyniki kredytowe, jest ważną częścią bycia użytkownikiem inteligentnej karty kredytowej.

Czy wiesz, jak wysokie są Twoje limity kredytowe? Czy zarządzasz swoimi saldami, aby uniknąć maksymalnego wyczerpania kart kredytowych?

Im więcej masz wiedzy na temat działania kart kredytowych, tym lepiej będziesz przygotowany, aby upewnić się, że małe kawałki plastiku w portfelu działają dla Ciebie, a nie przeciwko Tobie.

Chcesz dowiedzieć się więcej o kartach kredytowych i o tym, jak z nich korzystać i nie poparzyć się? Przeczytaj więcej w Insider Academy.

Limit kredytowy to maksymalna kwota, jaką możesz pożyczyć w dowolnym momencie na karcie kredytowej. Twoje limity kredytowe mogą bezpośrednio wpływać na Twoje wyniki kredytowe, więc odpowiedzialne korzystanie z karty ma kluczowe znaczenie dla Twojej kondycji finansowej.

Insider karty kredytowej otrzymuje wynagrodzenie od reklamodawców, których produkty mogą być wymienione na tej stronie. Relacje z reklamodawcami nie wpływają na oceny kart. Partnerzy reklamowi nie edytują ani nie promują naszych treści redakcyjnych. Treść jest dokładna zgodnie z naszą najlepszą wiedzą w momencie publikacji. Więcej informacji znajdziesz w naszych Wskazówkach redakcyjnych.

Czy masz korektę, wskazówkę lub sugestię dotyczącą nowego posta? Skontaktuj się z nami tutaj.

Poniższe odpowiedzi nie są udzielane ani zlecane przez reklamodawców bankowych. Odpowiedzi nie zostały sprawdzone, zatwierdzone ani w inny sposób zatwierdzone przez reklamodawców bankowych. Nie jest obowiązkiem reklamodawców banku zapewnienie dokładności wszystkich postów i / lub odpowiedzi na pytania.

2020 Credit Card Insider

UJAWNIENIE REKLAMODAWCY: Credit Card Insider to niezależna, wspierana przez reklamy witryna internetowa. Credit Card Insider otrzymuje wynagrodzenie od niektórych wydawców kart kredytowych jako reklamodawców. Relacje z reklamodawcami nie mają wpływu na oceny kart ani nasze najlepsze oferty kart. Credit Card Insider nie przejrzał wszystkich dostępnych na rynku ofert kart kredytowych. Treści nie są dostarczane ani zamawiane przez żadnych wydawców kart kredytowych. Podejmowane są uzasadnione wysiłki, aby zachować dokładne informacje, chociaż wszystkie informacje dotyczące karty kredytowej są przedstawiane bez gwarancji. Po kliknięciu dowolnego przycisku „Zastosuj teraz emitent przedstawi najbardziej aktualne warunki, stawki i informacje o opłatach. Credit Card Insider nawiązał współpracę z CardRatings w celu pokrycia produktów kart kredytowych. Insider kart kredytowych i CardRatings mogą otrzymać prowizję od wydawców kart.

UJAWNIENIE OD REDAKCJI: Treści redakcyjne na tej stronie nie są dostarczane przez firmy, których produkty są prezentowane. Wszelkie opinie, analizy, recenzje lub oceny przedstawione tutaj należą wyłącznie do autora i nie zostały sprawdzone, zatwierdzone ani w inny sposób zatwierdzone przez Reklamodawcę.

OŚWIADCZENIE: Wszystkie informacje zamieszczone na tej stronie były dokładne w momencie jej pierwszej publikacji. Dołożono wszelkich starań, aby treść była aktualna i dokładna. Jednak Insider kart kredytowych nie gwarantuje dokładności ani kompletności dostarczonych informacji. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wymienionych produktów, odwiedź witrynę banku lub emitenta.