Bitcoin ETF: czym są i jak inwestować (w 2020 r.)

Category: Uzyskać Dostęp
17 lutego 2021

Od czasu wprowadzenia regulowanych kontraktów terminowych na bitcoin na giełdzie CME i CBOE, wiele mówi się o publicznym obrocie bitcoin ETF-ach, które mogą powrócić na stół. Mimo to w 2018 i 2019 roku nie widzieliśmy, aby ani jeden bitcoin ETF otrzymał zgodę amerykańskiej Komisji Giełdy Papierów Wartościowych.

To powiedziawszy, branża bitcoin ma teraz otwartego sojusznika w SEC, Hester Peirce, która chciałaby, aby ETF bitcoin został zatwierdzony wcześniej niż później. Wielu zwolenników bitcoinów uważa, że ​​mogłaby wywołać ostateczny impuls, którego SEC potrzebuje, aby zezwolić ETF bitcoin na handel na giełdzie amerykańskiej.

Co to jest ETF Bitcoin?

Fundusz notowany na giełdzie, powszechnie znany jako ETF, to rodzaj funduszu inwestycyjnego, który śledzi cenę aktywów bazowych, takich jak złoto, ropa, indeks lub koszyk akcji. Jest przedmiotem obrotu na giełdach w taki sam sposób jak akcje. Oznacza to, że każdy inwestor – detaliczny lub instytucjonalny – może kupować i sprzedawać udziały w ETF innym uczestnikom rynku za pośrednictwem giełdy.

Fundusze ETF są zwykle tańsze niż fundusze inwestycyjne, ponieważ są zwykle tworzone jako fundusze pasywne do śledzenia indeksów i pozwalają inwestorom – nawet prywatnym inwestorom – uzyskać dostęp do klas aktywów i rynków niszowych, na których w innym przypadku byłoby trudno inwestować.

Bitcoin ETF, taki jak ten zaproponowany przez bliźniaków Winklevoss, miałby bitcoin w walucie cyfrowej jako aktywa bazowe. Oznacza to, że kupując ETF bitcoin, inwestor kupowałby bitcoin pośrednio, ponieważ trzymałby ETF bitcoin w portfelu, w przeciwieństwie do samej waluty cyfrowej. Ponieważ jednak ETF ściśle śledziłby cenę bitcoinów, dla inwestora nie powinno mieć większego znaczenia, czy posiada on ETF bitcoin, czy rzeczywistą walutę cyfrową.

Główną różnicą między zakupem ETF bitcoin a samym bitcoinem byłoby to, że inwestorzy kupowaliby regulowany instrument inwestycyjny, który mogą kupować i sprzedawać na giełdach, zamiast kupować i bezpiecznie przechowywać bitcoiny.

Jak zainwestować w Bitcoin ETF

Chociaż obecnie na giełdach w USA nie ma ETF-ów bitcoin, które można by zainwestować, na giełdach europejskich dostępne są produkty finansowe bitcoin będące przedmiotem obrotu giełdowego, a także dostępny w handlu pozagiełdowym Bitcoin Trust, w który inwestorzy mogą inwestować.

XBT Dostawca ETN

Bitcoin ETNs (obligacje notowane na giełdzie) XBT Provider można kupować i sprzedawać na sztokholmskiej giełdzie Nasdaq w euro lub koronach szwedzkich od 2015 roku. Październik 2017, również do Ether (ETH).

Inwestorzy z USA, którzy chcą kupić Bitcoin ETN, będą jednak musieli narazić się na dodatkowe ryzyko walutowe, ponieważ ETN są obecnie dostępne tylko w SEK i USD.

Inwestorzy są obciążani roczną opłatą za zarządzanie w wysokości 2,5 procent za przechowywanie Bitcoin One Trackers.

Bitcoin Investment Trust

Bitcoin Investment Trust Grayscale Investments został uruchomiony w 2013 roku, aby zapewnić akredytowanym inwestorom możliwość zakupu bitcoinów w formie regulowanego instrumentu inwestycyjnego. Inwestorzy mogą kupować udziały w funduszu inwestycyjnym będącym w obrocie pozagiełdowym, który posiada bitcoin jako aktywo bazowe w imieniu swoich udziałowców.

Inwestorzy są obciążani roczną opłatą za zarządzanie w wysokości dwóch procent za posiadanie udziałów w Bitcoin Investment Trust.

Blockchain ETF

Ponadto istnieje również szereg funduszy typu ETF typu blockchain, które inwestują w akcje typu blockchain w imieniu swoich inwestorów. Obecnie na rynku istnieje około pół tuzina funduszy ETF typu blockchain, w tym fundusz ETF Amplify Transformational Data Sharing (NYSEARCA: BLOK), ETF Innovation Shares NextGen Protocol (NYSEARCA: KOIN) oraz fundusz ETF Reality Shares Nasdaq NexGen Economy (NASDAQ: BLCN) ).

Korzyści z ETF dla Bitcoin jako klasy aktywów

Bitcoin ETF jest postrzegany przez wielu inwestorów jako święty Graal bitcoina jako klasa aktywów. Łatwość zakupu ETF bitcoinów wystawiłaby klasę aktywów na kilka nowych typów inwestorów z głębokimi kieszeniami, którzy wcześniej nie byli w stanie inwestować w bitcoin, na przykład fundusze inwestycyjne i fundusze emerytalne.

Zatwierdzenie publicznego ETF bitcoin będącego w obrocie publicznym również prawdopodobnie podniosłoby cenę bitcoinów do nowych szczytów, ponieważ wyżej wspomniani inwestorzy instytucjonalni, a także inwestorzy prywatni, którzy nie są bardzo zorientowani w technologii, mogliby teraz swobodnie inwestować w cyfrowa waluta za pośrednictwem ETF.

W rzeczywistości stało się to na początku XXI wieku, kiedy rynek ETF otworzył inwestowanie w złoto dla prywatnych inwestorów, a cena złota następnie doświadczyła ogromnego wzrostu, który osiągnął szczyt w 2011 roku.

Podobny scenariusz można by oczekiwać w przypadku bitcoina, gdzie nowe szczyty, znacznie powyżej ostatniego maksimum w historii, byłyby wysoce prawdopodobne. Byłoby tak zwłaszcza w przypadku, gdyby fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne i prywatne banki wskoczyły na modę inwestowania w bitcoiny. Biorąc pod uwagę silny popyt na wysokie zyski, jakie może potencjalnie zaoferować bitcoin, byłoby to prawdopodobne.

SEC nadal ma spore zastrzeżenia co do ETF-ów bitcoin.

Czy kontrakty terminowe na Bitcoin utorują drogę dla ETF-ów Bitcoin?

Po uzyskaniu zgody regulacyjnej CFTC na wystawianie kontraktów futures na bitcoiny na giełdach CME i CBOE, drzwi zostały szeroko otwarte dla potencjalnych ETF-ów bitcoinowych w przyszłości. Dzieje się tak nie tylko dlatego, że główny organ nadzoru finansowego w USA zatwierdził produkty finansowe oparte na bitcoinach, ale także dlatego, że otwiera to możliwość oparcia bitcoin ETF na bitcoinowych kontraktach terminowych typu futures, które są ustandaryzowane, dostępne w publicznym obrocie i przejrzyste. To oczywiście rozwiązałoby niektóre z problemów, które obecnie ma SEC w związku z notowaniem bitcoin ETF opartego na „fizycznym bitcoinie jako aktywa bazowego.

W rzeczywistości SEC podobno otrzymała już kilka propozycji ETF bitcoin, które wykorzystują kontrakty terminowe na bitcoin jako aktywa bazowe od czasu wprowadzenia kontraktów terminowych na bitcoiny na giełdach CME i CBOE. Jednak wszystkie te wnioski zostały wycofane po opublikowaniu listu Blassa w sprawie kryptowalutowych funduszy ETF 18 stycznia 2018 roku.

„Dopóki pytania [dotyczące wyceny, płynności, przechowywania i potencjalnych manipulacji na rynku] nie zostaną w zadowalający sposób rozwiązane, nie uważamy, aby sponsorzy funduszy inicjowali rejestrację funduszy, które zamierzają zainwestować znaczne kwoty w kryptowalutę i powiązane produkty, oraz poprosiliśmy sponsorów, którzy złożyli oświadczenia rejestracyjne dla takich produktów, o ich wycofanie – czytamy w liście.

Saga Bitcoin ETF trwa nadal, ale z „Crypto Mum po naszej stronie

Po tym, jak Komisja SEC nie zatwierdziła wykazu długo oczekiwanego funduszu Winklevoss Bitcoin Trust w połowie 2018 r., Komisarz SEC Hester Peirce, która od tego czasu została nazwana „ Crypto Mum ”, opublikowała list z wyrazami sprzeciwu, w którym stwierdza, że ​​uważa, że ​​rynek jest gotowa na ETF Bitcoin i że nie zgadza się ze swoimi kolegami co do dezaprobaty przedmiotowego ETF Bitcoin.

Mając komisarza Peirce’a po swojej stronie, społeczność kryptowalut jest bardziej niż kiedykolwiek przekonana, że ​​w najbliższej przyszłości na giełdach amerykańskich pojawi się ETF Bitcoin. Jednak obawy SEC dotyczące potencjalnych nadużyć na rynku z powodu braku nadzoru nad ekosystemem handlu bitcoinami stoją na drodze do zatwierdzenia Bitcoin ETF.

Ponieważ rynek bitcoinów dojrzewa, a przejrzystość otaczająca jego działalność handlową wzrasta, a także środki bezpieczeństwa wiodących giełd cyfrowych walut, nie jest przesadą założenie, że ETF Bitcoin w końcu zostanie notowany na głównej giełdzie w USA.

Powiązane artykuły:

Jeśli chcesz być informowany o przyszłych zmianach regulacyjnych dotyczących bitcoinów i walut cyfrowych, zapisz się do biuletynu Bitcoin Market Journal już dziś.