Bank Holding Company

Category: American Express
17 lutego 2021

Co to jest spółka holdingowa banku?

Holding bankowy to korporacja, która posiada pakiet kontrolny w jednym lub kilku bankach, ale sama nie oferuje usług bankowych.

Spółki holdingowe nie prowadzą bieżącej działalności banków, których są właścicielami. Sprawują jednak kontrolę nad polityką zarządu i firmy. Mogą zatrudniać i zwalniać menedżerów, ustalać i oceniać strategie oraz monitorować wyniki działalności spółek zależnych.

Bank of America, Citigroup i JPMorgan Chase & Co. są obsługiwane przez spółki holdingowe.

Spółki holdingowe banków są regulowane przez Rezerwę Federalną. Banki, które nie są własnością spółek holdingowych, są regulowane głównie przez Urząd Kontrolera Walut, chociaż przepisy bankowe w USA są tak złożone i daleko idące, że w sumie zaangażowanych jest pięć agencji federalnych.

Zrozumienie spółki holdingowej banku

Spółki holdingowe istnieją poza sferą banków. Niektóre korporacje zostały utworzone tylko po to, aby posiadać aktywa kilku spółek zależnych, a nie produkować żadnych produktów ani usług.

Kluczowe wnioski
 • Bankowa spółka holdingowa to podmiot prawny, który posiada pakiet kontrolny w jednym lub kilku bankach.
 • Holding z jednym bankiem jest po prostu holdingiem dla jednego banku, ale ma krótszą historię jako bardziej elastyczne rozwiązanie dla niezależnego banku.W całej gospodarce istnieją różnego rodzaju spółki holdingowe. Berkshire Hathaway jest jednym z nich.Aktywa spółki holdingowej mogą obejmować spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki, nieruchomości, patentowe znaki towarowe, akcje, obligacje i nie tylko. Są one częściowo chronione prawem przed stratami finansowymi ich aktywów i mogą zorganizować się tak, aby rozłożyć zobowiązania podatkowe, finansowe i prawne na różne ich spółki zależne, zmniejszając ogólne ryzyko.

  Prawdopodobnie najbardziej znaną spółką holdingową w USA jest Berkshire Hathaway, której właścicielem jest inwestor Warren Buffet i jest przez niego zarządzany. Berkshire Hathaway to holding dla firm, w których posiada znaczące udziały, w tym Coca-Cola, GEICO, Dairy Queen, BNSF Railway, Lubrizol, Fruit of the Loom i Helzberg Diamonds. Holding posiada również udziały w Kraft Heinz Company i American Express.

  Jednobankowa spółka holdingowaOdmianą holdingu jest holding z jednym bankiem, który z definicji jest korporacją posiadającą co najmniej jedną czwartą akcji z prawem głosu w banku komercyjnym.

  Holding bankowy nie oferuje żadnych usług bankowych. Jest właścicielem i kontroluje bank lub banki.

  Jednobankowa spółka holdingowa powstała pod koniec lat 60. Ich powstanie pozwoliło niezależnym bankom na większy zasięg działania holdingu bankowego. Oznacza to, że mogą odejść od zależności od indywidualnych deponentów do innych rodzajów działalności bankowej, takich jak pożyczki i papiery komercyjne.

  Możliwość emisji papierów komercyjnych na rynkach kapitałowych była szczególnym priorytetem dla holdingów z jednym bankiem. Papiery komercyjne to dla korporacji kluczowa metoda szybkiego i taniego pozyskiwania pieniędzy na pokrycie krótkoterminowych zobowiązań oraz sfinansowanie należności i zapasów. Jest to krótkoterminowy instrument dłużny, rzadko którego termin zapadalności przekracza 270 dni. Nie płaci odsetek w tradycyjnym sensie, ale jest emitowany z dyskontem od wartości nominalnej.